V Odyssey věříme, že motivovaní a výkonní lidé jsou nejcennější devizou každé organizace. Rozvoj a správa jejich potenciálu je pak klíčem k jejímu efektivnímu fungování.

Krátké vystoupení z pracovního stereotypu a rolí nabízí jedinečnou příležitost pro reflexi nastavení procesů, vztahů i výsledků v týmu. Ta může sloužit jako impuls k jejich revizi a dalšímu rozvoji daného týmu nebo organizace. Potud tradiční teambuilding. Každý tým se ovšem skládá z jednotlivců a výše uvedené proto může platit pouze na základě vědomé reflexe osobního nastavení a sebeřízení.

Od roku 2003 proto pro naše klienty realizujeme zážitkové týmové programy, které nabízejí přesah k osobnímu a týmovému rozvoji, mapují zdroje nejen pracovní motivace a pomáhají ladit výkonnost na udržitelné optimum.

“FIT FOR BUSINESS je koncept, kterým celkově zastřešujeme Odyssey přístup k ladění individuální i týmové výkonnosti na udržitelné optimum. Stojí na celostním propojení fyzické, emocionální, mentální a hodnotové složky výkonnosti.

Koncept Life Cycles propojuje korporátní svět a hluboké lidské emoce. Z takto vzniklé synergie vizí a hodnot pak vyrůstají konkrétní činy přesahující svým rozměrem hranice naší každodenní reality.

Projekt Helping Hands zajišťuje bezplatnou distribuci protetických rukou individuálním příjemcům v zemích třetího světa. Konfrontujte své lidi, donuťte je odhodit masky a dotkněte se smyslu vaší práce.