V agentuře Odyssey teambuilding věříme, že motivovaní a schopní lidé jsou nejcennější devizou každé organizace a jejich rozvoj je klíčem k jejímu efektivnímu fungování. Naše programy nabízejí hlubší přesah k osobnímu a týmovému rozvoji díky úzké spolupráci se vzdělávací divizí Odyssey Consulting, se kterou již přes 10 let realizujeme programy, pomáhající vám budovat maximálně výkonné týmy. Pro Vaši snazší orientaci jsme rozdělili portfolio naší agentury do níže uvedených kategorií.

Teambuilding je systematické budování a rozvoj týmů usilující o zlepšení jejich výkonu. Reflexí společných zážitků umožňuje přenos relevantních výstupů do reálného pracovního prostředí.

Teamspirit slouží k posílení týmového ducha, motivace, loajality k firmě a prohloubení neformálních vazeb uvnitř skupiny. Obsahem teamspiritu jsou tradičně nevšední společné zážitky.

Filantropické programy jsou součástí širšího kontextu společenské odpovědnosti firem (CSR). Jedná se o rozvojové programy propojující osobní a firemní hodnoty skrze silně emocionální zážitek.