Fit4Business Programy

“FIT FOR BUSINESS” je koncept, kterým celkově zastřešujeme Odyssey přístup k ladění individuální i týmové výkonnosti na udržitelné optimum. Stojí na celostním propojení fyzické, emocionální, mentální a hodnotové složky výkonnosti.

Být “fit pro byznys” znamená vědomě a chytře zacházet s výdejem i obnovou energie na všech těchto úrovních.

Na prostý time management je ve zrychlené době pozdě. Narozdíl od lineárního hospodaření s časem máme ale v hospodaření s energií prostor pro posouvání limitů.

Díky propojení aplikované psychologie s business prostředím můžeme vracet do pracovního světa respekt k přirozenému fungování lidského organismu a využívat jeho moudrost.

Zábavná a zároveň edukativní a interaktivní přednáška, provázející účastníky praktickými technikami pro posílení „Energy Managementu“, jakožto podkladové kompetence pro kvalitní sebeřízení a osobní efektivitu.

Zábavný a zároveň edukativní workshop, navazující na Fit4Business Show, představuje účastníkům další praktické techniky pro podporu vlastního „Energy Managementu“.

Vzít do ruky sprej, protřepat a začít tvořit. Zapomenout na předsudky a popustit uzdu fantazii, vymyslet svůj tag a poprvé se podepsat. Hlavně ale být autenticky spolu, učit se a vytvářet hmatatelný „produkt“.