Fit4Business Workshop

Workshop navazuje na úvodní „přednášku“, rozšiřuje paletu představených nástrojů, dostává účastníky do pohybu a zároveň prostřednictvím sdíleného prožitku posiluje vzájemnou sounáležitost.

Účastníci projdou postupně řadou sebezkušenostních aktivit směřujících k budování každodenních návyků.

Klíčovým tématem je smysluplné řízení osobní efektivity a udržitelná výkonnost. Prostřednictvím osobního prožitku inspirujeme účastníky k praktickým krokům ke změně. Cílem bloku je vybavit účastníky pro budování nových návyků respektujících reálie každodenního pracovního života.

 1. Úvod
      (10 min)
 2. Rotace na 3 stanovištích s většími technikami a zážitky, např.:
  • Tělo – aktivní sed, chůze pozadu, žonglování, balanční úseč, běh / plavání bez úsilí…
  • Emoce – cvičení na posílení Všímavosti, meditace Laskavosti, progresivní relaxace…
  • Mysl – trénink pozornosti, hlavolamy, meditace Vhledu…

      (cca 180 min)

 3. Společná reflexe a energetizační cvičení (tělo a hlas) na závěr
      (cca 20 min)