Helping Hands

Helping Hands je workshop, který rozvíjí potenciál zaměstnanců autentickým propojením dovedností, motivace a hodnot. Povzbuďte odhodlání a spolupráci i ve vašem týmu:
 

 

Naše poslání

Naším cílem je být schopni bezplatně poskytnout jednoduchou, avšak plně funkční protetickou ruku každému, kdo ji potřebuje, a jehož zdravotní stav umožňuje její využití.

 

LN-4

Protetická ruka LN-4 je jednoduchá, funkční, odolná a snadno udržovatelná kompenzační pomůcka. Sestavená ruka váží 450g, nasadit ji lze během několika málo sekund a unese až 12 kilogramů.

 

Potřebných jsou tisíce

Příjemci jsou zejména lidé, kteří přišli o ruku v důsledku pracovního úrazu, trpí vrozenou vadou nebo jsou obětmi nášlapných min. Na světě zůstává v současnosti více než 100 milionů aktivních min, které už způsobily zhruba 300 000 úrazů, přičemž 20 % obětí jsou děti.

 

Zažijte pocit z práce, která vás naplňuje

Vnímáte, jak silný dopad může mít vaše práce na konkrétní koncové zákazníky? Vyzkoušejte, jaký má vědomí smyslu vliv na vaši motivaci. Uvědomte si, jak by takový pocit ovlivnil každodenní sebeřízení členů celého týmu.
Workshop je možné připravit pro libovolně velkou skupinu, od jednotek po tisíce účastníků. Typická délka workshopu je 2–4 hodiny. Místo realizace je zcela na vás. Workshop se skvěle hodí jako plug-in modul do konferencí, porad, teambuildingů, celofiremních setkání apod.

 

Každý workshop se skládá z následujících kroků:

 

 1. Pohled do zrcadla
  • zaměstnání vs. práce, cíle vs. produkt/služba, klient vs. člověk, motivace penězi vs. motivace smyslem práce
 2. Intermezzo
  • kontext filantropického projektu Helping Hands
 3. Projektová simulace
  • sestavení funkčních protéz LN-4 a tvorba osobních vzkazů pro příjemce
 4. Reflexe
  • propojení čerstvého zážitku z workshopu s pracovním kontextem

Více informací k projektu Hepling Hands naleznete na www.helpinghandsproject.org.